(Neo)liberalizam (Peščanik)

Polemika je objavljena na portalu pescanik.net

 

Mijat Lakićević
BEZ (NEO)LIBERALIZMA NEMA KULTURNOG NAPRETKA 
16. januar 2014.

 

Marko Miletić
O POZICIJI UMETNIKA U (NEO)LIBERALIZMU 
18. januar 2014.

 

Mijat Lakićević
4M: MALE MANIPULACIJE MARKA MILETIĆA 
20. januar 2014.

 

Milutin Mitrović
RODU O… (NEO)LIBERALIZMU 
20. januar 2014.

 

Mijat Lakićević
KULTURNI RADNICI, MOLIM VAS, UVERITE ME DA GREŠIM 
22. januar 2014.

 

Dejan Ilić
OD SCHMITTA DO HAYEKA I NAZAD 
26. januar 2014.

 

Mijat Lakićević
KO JOŠ HAJE ZA HAJEKA
 
30. januar 2014.

 

Dejan Ilić
BEG IZ ROPSTVA 
01. februar 2014.

 

Mijat Lakićević
NIKAD ROBOM 
05. februar 2014.

 

Dejan Ilić
LIBERTARIJANSKA ANTIDEMOKRATIJA I ELITIZAM 
06. februar 2014.

 

Mijat Lakićević
ŠTA DA SE RADI 
10. februar 2014.

 

Dejan Ilić
NEOLIBERALI POD OKRILJEM DRŽAVE 
11. februar 2014.

 

Mijat Lakićević
KULTURA, TRŽIŠTE, DRŽAVA 
17. februar 2014.

 

Dejan Ilić
SFINGA SOCIJALDEMOKRATIJE 
19. februar 2014.

 

Mijat Lakićević
BEZ PROFITA NEMA DOSTOJANSTVA 
28. februar 2014.

 

LEVO – DESNO, NIGDE MOGA STANA 
18. jun 2015.

 

 

Leave a Comment