O slobodi i socijalnoj pravdi

 

Zlatko Paković
NEOLIBERALIZAM SRPSKE ISTORIOGRAFIJE 
Danas, 23. decembar 2016.
.

Mijat Lakićević
BAZDULJ I PAKOVIĆ KAO ANTIPODI
Peščanik, 25. decembar 2016.
.

Dimitrije Boarov 
BRIGU NA VESELJE 
Novi magazin, 29. decembar 2016.
.

Zlatko Paković
U MRAKU SU I BELE KRAVE CRNE 
Danas, 30. decembar 2016.
.

Mijat Lakićević
OTVORENO DRUŠTVO I NJEGOVI NEPRIJATELJI 
Peščanik, 5. januar 2017.
.

Zlatko Paković
MITA BOAROV ŠTITI SLOBODU KAPITALIZMA 
Danas, 6. januar 2017.


Dimitrije Boarov
ČAŠĆE I BEŠČAŠĆE 
Danas, 10. januar 2017.
.

Zlatko Paković
SOCIJALNA PRAVDA ILI VARVARSTVO 
Danas, 13. januar 2017.
.

Mijat Lakićević
PUT U PAKAO 
Peščanik, 16. januar 2017.
.