Ikea i Veber

Zbog svoje brige za opstanak domaće industrije nameštaja činilo mi se očiglednim da Dinić zastupa levo/socijalističko stanovište. Ali posle teksta “Dobar liberal” nisam više u to siguran

Farsa

U pravu je bio Hegel kada je rekao da se istorija ponavlja: prvi put kao tragedija, a drugi put kao farsa. Tragediju smo imali. Sad kad se u Vučiću, kao nekada u Josipu Brozu, sjedinjavaju tri najvažnije funkcije u državi – to liči na farsu

Alternativa

Stvar je u tome da se formuliše i formira prava alternativa aktuelnoj vlasti. Švedska i Ikea su primer(c)i te alternative. Opčinjenost Vučićem mnoge sprečava da to vide.

Idea Ikea

Dok javno zagovara protestantizam, Vučić u praksi sprovodi – partizam. Ko je lud da se “protestantski” odnosi prema radu i životu uopšte, tj. da bude marljiv i štedljiv, ako do posla može da dođe samo tako što će se učlaniti u Srpsku naprednu stranku

(Za)drugarska pljačka

Očigledno da je iza “obnove zadrugarstva” ideja da se što već broj ljudi interesno, tj. materijalno, finansijski, veže za vladajuću partiju. Tako Srpska napredna stranka parama svih građana Srbije, poreskih obveznika, osigurava svoj opstanak na vlasti

Dole strani investitori i ostali kapitalistički zlotvori

Priča se svela na “položaj radnika”, umesto da u prvi plan dođe položaj industrije

Smrt Dragana Nikolića

Ma koliko zlehuda, Nikolićeva sudbina nije retkost u (privrednoj) istoriji Srbije. Time se Nikolić samo pridružio domaćim privredničkim velikanima, ljudima koji su gradili srpsku industriju, a koji su doživeli da ih sredina odbaci i da umesto da budu primer i putokaz, oni nestanu iz privrednog života i sa javne scene uopšte

Leva skretanja

Nije sporno da obrazovni sistem u Srbiji povećava ili makar obnavlja nejednakost, sporno je da li rešenja koja predlaže MONS popravljaju ili pogoršavaju sadašnje stanje. Biće da ga pogoršavaju

Jedna lista ne čini proleće

Više relativno koherentnih koalicija koje bi, svaka sa svojom specifičnom kritikom vlasti – sa gore (delimično) sastavljenog “menija” – delovalo bi “sinergetski” i uspele bi da animiraju, odnosno na izbore motivišu veći broj građana

Teniseri, malinari, građevinari i, opet, novinari

Je li to neka zaraza, to širenje etatizma, ili je to opšte stanje duha koje samo povremeno izbija na površinu, ali je u stvari latentno stalno prisutno “u društvenom organizmu”, u mentalnom sklopu pojedinaca, u svesti nacije