PU spas za sviju nas

Da živimo u srećnoj zemlji, ili makar normalnoj, glavna tema narednih parlamentarnih izbora (možda već dogodine) bila bi poreska reforma. Treba li nam uopšte, a ako je odgovor pozitivan, kakva bi trebalo da bude – korenita ili kozmetička, ili nešto između?

Reljić i Milanović kao antipodi

Složenost ljudske zajednice danas zahteva da se mnogi odnosi u njoj regulišu državnim propisima. Ako je već tako, a jeste, onda mi živimo u etatizmu, a ne liberalizmu. Dok levičari sanjaju Sandersa, probudiće se s Trampom

Javna nabavka profita

Poslovna logika nalaže da se (kad god je moguće) raspisuje konkurs i traži najpovoljnija ponuda. Ali, to nema veze sa javnim nabavkama niti sa njihovom svrhom i suštinom. Najbolje bi bilo kada bi se nekako raspisala javna nabavka za profit, pa da onda mi jednostavno uzimamo samo profit, bez ikakvih troškova i rizika. Čudno kako se toga niko dosad nije setio

Do stabilizacije i nazad

Nije stvar u tome što će građani (još jednom) biti prevareni. Loša država, tj. država čiji je proizvod niskog kvaliteta, povratno deluje na društvo. Tako što njegovi najbolji članovi napuštaju zemlju. Što povećava potrebu da se rast podstiče, što povećava ekonomsku nestabilnost

Koza u kupusu

PKB treba privatizovati. Ali ne onako kako to radi Vlada Srbije. Privatizaciju treba organizovati tako da se omogući najveća konkurencija, u koju će biti uključeno što više velikih domaćih poljoprivrednika

Fantom slobode

Sloboda povećava mogućnosti. Ne samo konkurencije nego i saradnje među ljudima i narodima. To ne odgovara onima koji drže komandne pozicije u društvu, “decision” i “opinion makerima”. I maherima

NEP i TAP

Južni koridor umesto Južnog toka kao pravac snabdevanja Srbije prirodnim gasom znatno bi promenio njen geopolitički položaj

Nema leka apoteka

Novi zakon o apotekarskoj delatnosti izgleda prilično glupavo. Ali nije zakonopisac glup, on sve i sam zna i vidi. Reč je samo o interesu. Interesu da se iz posla, i sa posla, izbace jedni, a ubace drugi. “Naši” ljudi

Stranci, poželjni (za)kupci

Poljoprivrednicima u Srbiji danas ne treba državna zaštita od stranaca nego zaštita od pogrešne državne agrarne politike

Put u pakao

Razlika koju Paković pokušava da napravi između ličnog i privatnog vlasništva – besmislena je. Vaša imovina je vaša imovina, lična i privatna, a kakav će pravni status ona imati, kakav će, recimo, poreski režim na nju biti primenjen, zavisi od toga kako je i za šta koristite. I to je sve rešeno još od rimskog prava