Šer/Fer Ekonomija

Kako da novi oblici privređivanja i zarađivanja budu oporezovani, a da ne budu ugušeni. Ekonomija deljenja obuhvata i javni i privatni sektor, ali nema samo ekonomsku nego i ekološku i sociološku dimenziju. Ekonomija se množi deljenjem

Osveta najboljih đaka

Nema ničeg što neće biti učinjeno da bi se sačuvala vlast jednog čoveka. Tako da u ovom času niko ne može da garantuje da se u postizbornoj noći neće pojaviti neki novi fantomi. Samo što ovog puta neće biti tako malobrojni i što njihova meta neće biti “tri barake”

Strani plaćenici i domaći paćenici

Praktično čitav svoj život Parović je proživeo (i) na inostranim jaslama. Tako da bi bi morao sebe da stavi na čelo liste “agenata stranog interesa”. Štaviše, verujemo da će on, budući tako pošten i moralan, to i učiniti. I to ne sa grižom savesti nego s ponosom

Sređivanje države platili privatnici

Srbija je još uvek daleko od uređenih i zdravih javnih finansija, ali i od od visokih stopa privrednog rasta. Iako su glavni ciljevi fiskalne konsolidacije ostvareni, to je učinjeno na pogrešan način. Kao kada bi neki sportista rekord postigao korišćenjem nedozvoljenih sredstava, tj. dopinga

Stubovi zemlje

Subvencije se uglavnom objašnjavaju potrebom da se pomogne malim i srednjim proizvođačima. Upućeni su, međutim, izračunali da najveću korist imaju veliki proizvođači, poput Miškovića, Matijevića, Kostića. Oštro zalaganje protiv “tajkuna” završava se preraspodelom novca u njihovu korist

Fridman u Beogradu

Liberalizam je dospeo na zao glas. Pri tome se potpuno previđa ogroman rast životnog standarda koji je širenje tržišne ekonomije od industrijske revolucije naovamo donelo upravo najsiromašnijima

Đinđić i Srbi

Kako vreme prolazi, Đinđić i njegova politička filozofija sve više nedostaju Srbiji, ali sve manji broj Srba to primećuje

Makedonski scenario

U kom smeru će ići Vučićeva kampanja i šta će biti njene osnovne karakteristike, aktuelni premijer i predsednički kandidat jasno je naznačio već na svom prvom predizbornom mitingu u Vranju. Izaziva li zbilja Aleksandar Vučić “makedonski scenario”, šta god to značilo u Srbiji? Sudeći po onome što govori i radi, odgovor je – da

Dogodine, u Beogradu

Poraz u Beogradu (iz simboličkih, ali i finansijskih razloga) Vučića bi pogodio teže nego gubitak položaja šefa države. Zato se i upustio u borbu (i) za tu čuku – da bi mogao sa oba “komandna mosta”, jednom i jedinstvenom strategijom, da vodi tu veliku bitku

Od forme do reforme

Možda javna uprava u Srbiji zaista ima 6,4 zaposlena na 100 stanovnika, ali bar dva bi mogla i da ne dolaze u kancelariju, a da se to ne odrazi na posao. Trećina bi mogla da bude zamenjena boljim radnicima, koji bi onda doprineli da kvalitet javnih usluga u Srbiji dođe u sklad sa “civilizacijskim nivoom” kojem, navodno, težimo